Om oss


2ctrl grundades 2012 av tidigare elektriker med erfarenhet från installationsbranschen. Vi arbetar idag med flera olika typer av kunder där vi under åren har levererat till projekt såsom hotell, sjukhus, stora kontorskomplex och villor. 2015 tog vi nästa steg då vi blev en del av Milega Group med målet att utveckla bolaget och oss som människor. Under slutet av 2015 gick vi sedan med i KNX Sweden för att kunna vara med och påverka branschens utveckling. För dem som är intresserade har vi dessutom möjlighet att utbilda och certifiera människor i KNX.

Vi arbetar med allt från arkitekter, konsulter, fastighetsägare, installatörer och integratörer till grossister och centralbyggare. I allt vi gör står tekniken och designen i fokus vilket innebär att vi gärna arbetar med att stötta arkitekter med förslag om hur man med den senaste tekniken samtidigt kan bygga en snygg arkitektonisk framtoning med fokus på design för att passa in i den övergripande helheten.

För konsulterna arbetar vi exempelvis mycket med framtagandet av nya innovativa lösningar utifrån projektens kravspecifikationer. Vi kan stötta med allt ifrån lösningsförslag och idéer för att möta kundernas krav till utbildning av hur den nya tekniken fungerar. Kommersiella fastighetsägare har ofta ett stort behov av flexibilitet i hyresgästanpassningar utifrån de olika hyresgästernas unika behov. I dessa fall kommer vi med fördel tidigt in i projekten för att kunna vara som mest effektiva och skapa de bästa förutsättningarna.

 

Varför valde vi KNX?

KNX är den världsomspännande standarden för fastighetsautomation enligt ISO 14543 med över 400 tillverkare globalt. För våra kunder innebär det säkerställandet av komponenter över tid och att de inte behöver oroa sig för att låsa sig till ett specifikt märke eller bli fast med en leverantör som inte fungerar. Vi brukar jämföra detta med byggandet av infrastruktur. Genom att begränsa sig tidigt med låsta system kommer uppdateringar och förändringar under åren för att passa de nya förutsättningarna innebära stora kostnader. En bra grund skapar istället goda möjligheter för att på ett enkelt sätt utveckla och uppdatera systemet för att passa de nya behoven. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!